5 feiten die je moet weten over de Banenafspraak en de Quotumwet

Weet jij wat de Banenafspraak en de Quotumwet precies inhouden en wat het voor jou betekent? En wat zijn de laatste ontwikkelingen omtrent deze afspraken? We Are Ctalents zoekt het voor je uit en zet het op een rijtje! Lees deze 5 feitjes die je moet weten over de Banenafspraak en de Quotumwet!

1. In de banenafspraak is vastgelegd dat er begin 2026,125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het kabinet heeft de Banenafspraak gemaakt met organisaties voor werkgevers en werknemers (sociale partners). Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook in de overheidssector moeten er 25.000 extra banen bijkomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Een belangrijk onderdeel in deze afspraak is een nieuwe aanpak om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers. Met de banenafspraak wil het kabinet realiseren dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving. Deze Banenafspraak is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten(Wet BQA) die op 1 april 2015 is ingegaan.

Als één baan wordt geteld: een baan van 25,5 verloonde uren per week. Banen groter of kleiner dan 25,5 uur per week tellen naar rato mee. Stel: iemand zonder werk gaat voor 20 uur aan de slag bij een bedrijf. Dan wordt dat niet als een volledige (want geen 25,5 uur) maar als een gedeeltelijke extra baan geteld.

2. De Quotumwet moet werkgevers motiveren en stimuleren om de eerder gemaakte Banenafspraak daadwerkelijk na te komen.

Werkgevers (met meer dan 25 werknemers) dienen ieder jaar een vastgesteld percentage aan werknemers uit de doelgroep banenafspraak in dienst te nemen. Als de werkgevers in een sector de afgesproken aantallen in een jaar niet halen, gaat de quotumregeling in.

Werkgevers die onvoldoende verloonde uren laten invullen door mensen uit de doelgroep, moeten een quotumheffing betalen. De quotumheffing voor 2018 is vastgesteld op 1,93%. Dit betekent dat 1,93% van de verloonde uren in 2018 uit mensen uit de doelgroep moet bestaan. Als een werkgever niet aan het quotumpercentage voldoet, wordt hij daar in 2019 over geïnformeerd, maar er wordt nog geen heffing opgelegd.

De quotumregeling stopt als alle werkgevers tezamen in een bepaald jaar weer voldoende banen scheppen volgens de banenafspraak. De regering bereid hiervoor wetgeving voor.

3. De groep mensen die onder de Banenafspraak valt is recentelijk verruimd en dit valt gunstig uit voor mensen met een zintuiglijke uitdaging.

Voor wie zijn de extra banen nou eigenlijk precies bedoeld? Op dit moment vallen de volgende mensen onder de doelgroep voor de extra banen:

> Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.

> (Ex) vso/pro-leerlingen die zich schriftelijk, via het ABA-formulier3, hebben aangemeld bij UWV.

> Mensen met een Wsw-indicatie.

> Wajongers met arbeidsvermogen.

> Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

De extra doelgroep voor de quotumregeling bestaat uit de volgende mensen:

  • Mensen met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie, die werken, die zonder een voorziening geen WML (wettelijk minimum loon) kunnen verdienen, maar met een voorziening wel. Het quotumpercentage houdt rekening met deze extra mensen.

Voor veel blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden is het gunstig dat de extra doelgroep is toegevoegd aan de doelgroep die onder de Banenafspraak valt. Het hebben van een Wajongindicatie o.i.d. is niet perse meer nodig om in aanmerking te komen voor de banenafspraak. Veel mensen met een zintuiglijke uitdaging maken gebruik van voorzieningen die noodzakelijk zijn om het WML te kunnen verdienen. Denk hierbij aan gebarentolken en schrijftolken voor doven en slechthorenden en spraaksoftware en brailleleesregels voor blinden en slechtzienden.

De mensen voor wie de extra banen zijn bestemd komen in het doelgroepregister. Soms is het lastig om vooraf zeker te weten of een bepaalde werknemer behoort tot de doelgroep van de banenafspraak. Daarom heeft UWV een doelgroepregister beschikbaar gesteld. Dit register kunnen werkgevers raadplegen om te zien of een persoon daadwerkelijk onder een van de doelgroepen valt. Mensen met een zintuiglijke uitdaging kunnen er niet op voorhand van uitgaan dat ze zijn opgenomen in het doelgroepregister. Ben jij dus niet in het doelgroepregister opgenomen, maar behoor je wel tot de doelgroep? Dien dan een 'AanvraagBeoordeling arbeidsvermogen' in bij het UWV. In MijnUWV kun je zien of je bent opgenomen in het doelgroepregister. 

4. Er zijn veel werkgevers die de Quotumwet en de Banenafspraak aanhouden bij hun werving.

Er zijn veel werkgevers die bij het zoeken naar geschikte werkgevers met een arbeidsbeperking de doelgroep aanhouden die onder de Banenafspraak vallen. Op die manier weten ze zeker dat ze aan het quotumpercentage kunnen voldoen. Door de verruiming van de doelgroep tellen voortaan meer mensen mee voor de quotumheffing en de Banenafspraak. Dit zorgt ervoor dat meer mensen met een zintuiglijke uitdaging voorgesteld kunnen worden aan werkgevers die werven op mensen uit de doelgroep van de Quotumwet. Een positief bericht dus voor alle werkzoekenden met een zintuiglijke uitdaging. Het is dus erg belangrijk dat je zelf uitzoekt of je in het doelgroepregister bent opgenomen. Sta je er niet in maar zou je er wel in moeten staan? Dien dan een aanvraag in. 

5. Nadat iemand 2 jaar in dienst is bij een bedrijf blijft deze baan meetellen voor de Banenafspraak.

Ben jij al 2 jaar in dienst bij een werkgever? Dan telt jouw baan voortaan nog steeds mee voor de Banenafspraak. Dit was voorheen niet het geval maar door een aanvulling in de wet is dit voortaan wel zo. Dit is gunstig voor jou en je werkgever. Hierdoor worden investeringen die werkgevers wellicht moeten doen om hun IT of softwarepakketten en dergelijk aan te passen interessant om te maken. Er wordt dus steeds meer gekeken naar de lange termijn in plaats van korte termijn.

Meer weten?

Met deze 5 feiten ben jij weer helemaal up-to-date wat betreft de laatste ontwikkelingen omtrent de banenafspraak en de quotumregeling. Wil jij meer weten, raadpleeg dan het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (voorjaar 2018). Heb jij vragen aan ons? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Wij willen jouw mening horen!

Het doel van de Banenafspraak is om mensen met een arbeidsbeperking een beter perspectief te geven op een reguliere baan. Wij willen graag weten of jij door de banenafspraak en de quotumregeling ook daadwerkelijk een beter perspectief krijgt. Geeft het jou vertrouwen? En waarom wel of niet? Mail jouw reactie naar [email protected]

Auteur: Noor Colpaert 

Bronnen: 

www.rijksoverheid.nl

> www.opnaarde10000banen.nl 

https://quotumwet.nl/quotumwet/

De nieuwste blogs lezen? 

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks onze nieuwste blogs. Meld je hier gratis aan!

Meld je aan
Close

Inschrijven bij We Are Ctalents

Vul hieronder jouw gegevens in om gratis en vrijblijvend toegang aan te vragen tot onze trainingen en onze discussiegroep. Wij nemen daarna contact met jou op.