Top 10 belangenorganisaties voor doven & slechthorenden

De positie van Doven en slechthorenden in Nederland wordt steeds sterker. Maar er is nog een hoop te doen voor we kunnen spreken van gelijke kansen in onderwijs, werk en zorg. De drie pijlers van belangenorganisaties zijn: voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Maar wie doet wat? In dit artikel geven we een overzicht van de 10 belangrijkste non-profit organisaties die zich bezig houden met de belangen van doven en slechthorenden.

Platform Doven, Slechthorenden & TOS

De zeven belangenorganisaties voor doven en slechthorenden werken samen in het platform Doven, Slechthorenden & TOS (taalontwikkelingsstoornis). Zij ondernemen gezamenlijke projecten en informeren elkaar over lopende projecten. Het platform is ontstaan vanuit de wens om efficiënter samen te werken. Sinds 2015 zijn organisaties voor slechthorenden en organisaties voor doven ook samenwerken in federatieverbanden: Stichting Hoormij en Divers Doof.

Stichting Hoormij

Sinds 2015 bundelen de drie patiëntenverenigingen voor slechthorenden hun krachten.  Zij werken nauw samen onder de naam ‘Stichting Hoormij’. Door deze samenwerking hopen de drie organisaties nog beter de belangen van hun doelgroep te behartigen: de belangen van slechthorenden, ouders van slechthorende kinderen en slechthorende jongeren.

 1. NVVS

De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden is de grootste belangenorganisatie die opkomt voor de belangen van doven en slechthorenden. De organisatie heeft een aantal mensen in dienst, die zich bezig houden met de ondersteuning van vrijwilligers, het opzetten en uitvoeren van projecten en administratieve zaken. De vereniging bedient meerdere doelgroepen via haar commissies, te weten: slechthorendheid, tinnitus (oorsuizen), ziekte van ménière (een evenwichtsstoornis), hyperaccusis (overgevoeligheid voor geluid), brughoektumor (een vorm van kanker die het gehoor aantast) en CI (cochleair implantaat). Ook heeft de NVVS 18 afdelingen, die door het hele land lotgenotencontact en voorlichtingen organiseren. De NVVS is een belangrijke speler voor veranderingen in wet- en regelgeving: zo zorgden zij er bijvoorbeeld voor dat hoortoestellen voor kinderen onder 18 jaar volledig vergoed worden. Bekijk www.stichtinghoormij.nl voor meer informatie.

 1. FOSS

De FOSS is de Federatie voor Ouders van Slechthorende kinderen en kinderen met Spraaktaalmoeilijkheden. Deze organisatie komt op voor de belangen van ouders van slechthorende kinderen. Zij houden zich met name bezig met het onderwijs voor slechthorende kinderen en zorgen ervoor dat ouders de juiste informatie krijgen om hun kind de optimale ondersteuning te geven. Voor meer info: download de brochure van FOSS of lees meer over FOSS op de website van Hoormij.

 1. SH-Jong

SH-Jong is de organisatie voor slechthorende jongeren. Hun motto: “Geloof in je droom! Ook als je slechthorend bent kun je vrijwel alles bereiken!” De focus van de vereniging is het organiseren van bijeenkomsten waar slechthorende jongeren ervaringen kunnen uitwisselen. Dat doen ze tijdens weekenden, regionale activiteiten en workshops. Verder verzorgt SH-Jong voorlichting op middelbare scholen en werken zij samen met andere organisaties aan het versterken van de positie van slechthorenden in de maatschappij. Meer informatie? Bekijk de website van SH-Jong.

Divers Doof

Drie organisaties voor doven werken samen in de federatie Divers Doof, opgericht in 2016. Door samen te werken hopen ze efficiënter te werken, zeker omdat de doelgroepen veel overeenkomsten vertonen. Ook voor de herkenbaarheid naar de buitenwereld vinden zij een samenwerking verstandig.

 1. Stichting Plotsdoven en Laatdoven

Deze landelijke organisatie is er voor mensen die plotseling of geleidelijk doof zijn geworden. De organisatie organiseert vele activiteiten voor mensen die plots- of laatdoof zijn. Uiteraard participeren zij ook in diverse projectgroepen van het platform Doven, Slechthorenden & TOS. Op de website van Stichting Plotsdoven en Laatdovenvind je zeer veel informatie over zaken met betrekking tot doofheid.

 1. FODOK

FODOK staat voor Federatie Ouders van Dove Kinderen. Deze organisatie is er voor ouders van dove kinderen, of die kinderen nou jong zijn of al ouder, een cochleair implantaat hebben of niet, wel of niet een extra handicap hebben. Het maakt ook niet uit of een kind ernstig slechthorend wordt genoemd of doof: als een kind zonder hulpmiddelen zo weinig hoort dat het volgen van gesproken taal een probleem is, is extra steun nodig. De FODOK behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders, geeft informatie en biedt ouders gelegenheid elkaar te ontmoeten.. Een belangrijk project waar zij penvoerder van zijn is Grow2Work, een project dat zich richt op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van doven en slechthorenden. Bekijk meer op Fodok.nl.

 1. Nederlandse Dove Jongeren

Andere belangenorganisaties

Naast de organisaties die tot Divers Doof en Stichting Hoormij horen, is er ook nog Dovenschap dat blij het Platform Doven, Slechthorenden/TOS hoort. Verder zijn er ook nog 3 andere non-profit organisaties die zich bezighouden met lotgenotencontact, belangenbehartiging of voorlichting voor doven en slechthorenden. Hieronder de resterende organisaties.

 1. Dovenschap

Dovenschap is de belangenorganisatie voor doven, slechthorenden en doofblinden. Dovenschap richt zich met haar activiteiten op doven en/of gebarentalige mensen, en direct betrokkenen als partners, kinderen en/of ouders. Daarnaast onderhoudt de vereniging contact met zorgverleners en het bredere publiek. Zij houden zich vooral bezig met belangenbehartiging. Een van hun speerpunten de laatste jaren is de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Bekijk de website van Dovenschap.

 1. Stichting Zo Hoort Het

Deze organisatie is gericht op het organiseren van activiteiten voor dove, slechthorende en horende kinderen en jongeren. Het is de bedoeling dat kinderen en jongeren die doof, slechthorend en horend zijn elkaar hier ontmoeten. Ook ouders zijn bij veel activiteiten welkom. Meer informatie op ZoHoortHet.nl.

 1. Oorigineel

Oorigineel is er voor dove kinderen. Zij organiseren activiteiten voor deze doelgroep in de regio Brabant. Ook horende kinderen van Dove ouders (CODA) zijn bij deze activiteiten van harte welkom. Bekijk de Facebookpagina en de website.

 1. Nationale Hoorstichting

Dit is een stichting die zich richt op het voorkomen van slechthorendheid en tinnitus door gehoorschade. Zij organiseren campagnes rondom preventie en investeren in wetenschappelijk onderzoek. Deze stichting fuseert per 1 januari 2018 met Veiligheid NL. De Hoorstichting biedt gratis verschillende wetenschappelijk gevalideerde online hoortesten aan. Verder ontwikkelt de Hoorstichting lesmateriaal en organiseert en stimuleert de Hoorstichting activiteiten op het gebied van onderzoek, voorlichting en beleid. Bekijk voor meer informatie de website van de Hoorstichting.

Organisaties voor onderwijs en hulpverlening

Naast de belangenorganisaties zijn er ook nog diverse organisaties voor speciaal onderwijs en hulpverlening. Hierbij de belangrijkste:

  • GGMD

De GGMD is de Geestelijke Gezondheidszorg- en Matschappelijke dienstverlening voor Doven en slechthorenden. Hun naam zegt het eigenlijk al: zij zijn de specialist waar het gaat om psychische en praktische hulpverlening. Bezoek de website van GGMD.

  • Kentalis

Koninklijke Kentalis is de grootste van de vier organisaties die onderwijs biedt voor cluster 2-leerlingen (mensen met een ”auditieve- of communicatieve beperking’). Het gaat dan om onderwijs op eigen ‘speciaal onderiwjs’ scholen en ambulante dienstverlening (ondersteunende hulp voor leerlingen op het speciaal onderwijs). Lees meer op de website van Kentalis.

  • Auris

Auris is een van de vier organisties die onderwijs en ondersteuning biedt voor slechthorenden. Lees meer op de website van Auris.

  • Viertaal

Viertaal is een van de vier organisties die onderwijs en ondersteuning biedt voor slechthorenden. Lees meer op de website van Viertaal.

  • De Taalbrug – Vitus Zuid

Deze instelling biedt speciaal biedt voor speciaal onderwijs in het Zuiden van Nederland. Lees meer op de website van Vitus Zuid.

Mis jij een belangrijke organisatiedie hier hoort te staan?

Meld je organisatie aan via [email protected]

Meer informatie over doof of slechthorend zijn?

Ook We Are Ctalents houd zich bezig met de belangen van doven en slechthorenden. Het gaat ons met name om het inspireren van de doelgroep. Schrijf je in voor onze community en krijg een gratis training cadeau!

De nieuwste blogs lezen? 

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks onze nieuwste blogs. Meld je hier gratis aan!

Meld je aan
Close

Inschrijven bij We Are Ctalents

Vul hieronder jouw gegevens in om gratis en vrijblijvend toegang aan te vragen tot onze trainingen en onze discussiegroep. Wij nemen daarna contact met jou op.